Ffeindwch a chysylltwch a ni

Ffoniwch 01591 610067

Canolfan Treftadaeth a Chelfyddydau Llanwrtyd a’r Cyffiniau, Heol y Ffos, Llanwrtyd LD5 4RG, DU.

Lleolir y ganolfan mewn Capel Cynulleidfaol a drawsnewidiwyd sydd ar yr A483 yng nghanol y dref. Mae Gorsaf Llanwrtyd ar Reilffordd Calon Cymru.

Map of how to find Llanwrtyd Wells visitor centre

Os ydych am holi i drefnu ymweliad unigol neu grŵp, os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynnwys y ganolfan neu os ydych yn arlunydd a hoffai arddangos yn yr Oriel Gelf, defnyddiwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

Mae’r Canolfan Treftadaeth bob amser yn awyddus i glywed gan ymwelwyr neu’r rheiny â theulu o’r ardal sydd â storiâu, lluniau neu bethau cofiadwy y byddent yn hapus i’w rhannu gyda’r canolfan.